Monday, April 16, 2018

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Наташа Станковић
ПРЕДМЕТ
Математика
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
IV 5
НАСТАВНА ТЕМА
Површина
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Израчунавање површине квадрата
УКРАТКО О ЧАСУ
Ученици се упознају са применом микро бита приликом израчунавања површине квадрата.Решавају једноставне задатке и упоређују површине. Упоређујући површину два квадрата уз критичко размишљање долазе до обрасца за израчунавање поврине.
ПРИМЕНА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
Критичко мишљење уз технику размишљања наглас.